Aslı Jackson - Tasarımcı, Creative Director, Lecturer 2013 JCI Kültürel alanda genç kadın girişimci dünya birincisi.
Kavramsal Tasarımcı Aslı Jackson sanat kariyerinde anadolu kültürünün imgelerini güncel beğeniyi yakalayan sanatsal nesnelere dönüştürme yolunu seçmiştir. Nitekim kültürel alanda genç kadın girişimci dünya birinciliği ödülü bu minvaldeki sayısız başarısının bir kanıtıdır.
Nasreddin Hoca, Türkiyenin nüfus alanına giren tüm ülke ve kültürlerin kendilerine mal etmeye çalıştıgı büyük kültürel değerlerimizden biridir. Fakat birçok değerimiz gibi ihmal edilmiş, gerçek kişiliği ve felsefesi hakkında yeni başlayan akademik çalışmalara rağmen, popüler kültürde yanlızca bir fıkra kahramanı olarak kalmıştır. Sembolizm nesiller arası empatinin ve uluslararası kültür takasının en önemli araçları olmuştur. Çağmızda kültürlerin etkinliği imaj, simge, logo gibi görsel ileştişimin gücüyle belirlenmektedir. Bugün dünyaya hakim kültürler kendi miraslarını sembolleştirerek kıyafet ve aksesuarlar üzerinde insanların zihinlerine kazınan küresel logolar haline getirmeyi başarmış kültürlerdir.